Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Generelle støttemuligheder

Støtte til gravide

Henvend dig til din kommune

Du kan til enhver tid henvende dig til din kommune og søge om hjælp økonomisk og socialt. Alt afhængig af dit behov for støtte vil du på kommunens hovednummer blive henvist til en sagsbehandler. Du vil ofte få flere sagsbehandlere tilknyttet, da der er sagsbehandlere inden for mange forskellige områder. Du vil måske få en økonomisagsbehandler, en jobcentersagsbehandler og en familierådgiver. Yderligere vil du skulle henvende dig til en eller flere andre medarbejdere i Udbetaling Danmark, hvis du søger om boligsikring eller børnetilskud.

Boligsikring

Hvis du er forsørger og bor til leje, kan du søge om boligsikring, som er et økonomisk tilskud, hos Udbetaling Danmark. Boligsikring beregnes på baggrund af husstandens indkomst og formue, antal børn, huslejens størrelse og boligens areal. Se dog afsnit om kontanthjælpsloft, da boligstøtten kan blive reduceret, hvis du er på kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Afhængig af den samlede indkomst vil der også være mulighed for at søge fripladstilskud til daginstitution.

Anden hjælp

Derudover er der i loven givet mulighed for, at en enlig forsørger kan ansøge om hjælp til enkeltudgifter hos Ydelsescenteret i kommunen. Der kan f.eks. søges om hjælp til etablering i egen bolig, nødvendigt udstyr til barnet, indskud, flytteudgifter og lign. eller hjælp til uforudsete udgifter.

Børnebidrag

Begge forældre har pligt til at forsørge deres børn. En forælder, der ikke bor sammen med barnet, kan blive pålagt at betale børnebidrag til den, der forsørger barnet.
Hvis du f.eks. er enlig mor, skal barnets far betale børnebidrag til dig. Der skal som minimum betales normalbidrag (1.360 kr. pr. barn mdl. i 2018).
Hvis den ene forælder ikke vil udbetale bidrag, kan beløbet udbetales forskudsvis af kommunen, som bagefter opkræver beløbet af den bidragspligtige forælder.

Børnefamilieydelse

Børne- og Ungeydelse udbetales skattefrit til alle børn kvartalsvis og udgør kr. 4.506,- kvartalsvis for børn fra 0 – 2 år i 20186. Beløbet bliver mindre for aldersgruppen 3-6 årige og 7-14 årige. Se mere på skat.dk eller borger.dk

Børnetilskud til enlige

Enlige forsørgere (samt tvillingeforældre) kan søge om børnetilskud hos Udbetaling Danmark.
Der kan søges om et ordinært og et ekstra børnetilskud.
Det ordinære børnetilskud er på 1.413 kr. i kvartalet (2018) for hvert barn.
Det ekstra børnetilskud er på 1.440 kr. i kvartalet (2018) – uanset hvor mange børn du har. Både det ordinære og ekstra børnetilskud er skattefrit.
Der kan yderligere søges om et særligt børnetilskud på 4.080 kr pr. kvartal (2018), hvis den ene forælder er ukendt eller død.
Se mere på borger.dk.

(Opdateret maj 2018)

Læs også: Økonomi