Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Abort i tal

Det samlede aborttal

Efter en årrække, hvor aborttallet har ligget et stykke over 16.000 om året, er det nu faldende. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2014 blev foretaget 15.097 aborter. Et samtidigt kraftigt fald i antallet af fødsler og en generel dalende fertilitet er sandsynligvis en del af forklaringen på det dalende aborttal. Færre kvinder bliver gravide! I 2008 blev der født 65.038 og i 2013 var dette tal falde til 55.873. Find tal på Danmarks statistik og læs analyse.

Abort fordelt på alder

Denne grafik viser udviklingen i antallet af aborter fra 2009 til 2014 fordelt på de forskellige alderstrin. Der ses et markant fald i antallet af aborter blandt de helt unge, men en stagnation/stigning i antallet blandt de 20 – 30 årige. Grafikken bygger på foreløbige tal, der viser, at der i 2014 blev foretaget 15.097 aborter mod 16.736 i 2009. Kilde: Danmarks Statistik.

Som det fremgår er det de unge mellem 20 og 24 år, der får flest abort

Udvikling i antallet af aborter siden 1973

Denne graf viser, hvordan aborttallet har udviklet sig siden indførelsen af fri abort og frem til i dag. Generelt er aborttallet faldet siden 70’erne og helt frem mod årtusindskiftet. Herefter viser kurven en stigende tendens. De seneste par år er tallet igen begyndt at falde. Antallet nærme sig i dag 15.000. Kilde: Danmarks Statistik.

Læs mere på rettentilliv.dk: Abort i tal