Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Økonomi

Ingimage

Der er hjælp at få

Når man bliver gravid uden det var planlagt, vil det ofte sætte en masse bekymrede tanker i gang.
Hvordan skal jeg klare det? Hvad siger min kæreste/mand eller mine forældre? Hvad med min fremtid? Hvordan vil jeg magte opgaven som mor? Hvordan skal det hænge sammen økonomisk?

Svært at overskue det hele

Det kan være svært at overskue det hele – især hvis man går med det alene. Det er meget vigtigt at dele det med nogen og få hjælp til at overskue situationen. Det kan være din familie, dine veninder eller en anden, du har tillid til.  Eller det kan være en professionel som din læge, en præst eller en socialrådgiver ved kommunen. Disse har tavshedspligt og kan rådgive dig om dine muligheder. Du kan også ringe til Abortlinien anonymt og drøfte din situation med en rådgiver.

Der er mange muligheder for hjælp

Det er helt naturligt at blive usikker og urolig for, om man kan klare det.
Mange spørgsmål kan dog falde på plads, når der kommer lidt mere ro på, og det er vigtigt ikke at træffe overilede beslutninger.
Hvis du beslutter dig for at føde dit barn, er der mange muligheder for at få hjælp og støtte både økonomisk og praktisk.

Tre situationer

I: Under 18 år

Hvis du er under 18 år og gravid, er det ekstra vigtigt, at du får hjælp til at overskue, hvad du skal gøre. Du kan henvende dig til din kommune og bede om at tale med en familierådgiver.
De fleste kommuner har et beredskab, der kan hjælpe og støtte en ung mor i at magte opgaven med barnet. Mange steder er der også grupper for unge mødre, hvor man kan mødes med andre i samme situation og tale om, hvordan man tackler forskellige aspekter af det at være ung og mor.

Når du selv bliver forældre

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre som udgangspunkt forsørge dig. Hvis du imidlertid selv bliver forælder, kan du søge om uddannelseshjælp via Job-centereret i din kommune, når du har født. Nogle kommuner yder støtte allerede under graviditeten, eftersom der i lovgivningen er mulighed for at søge om dækning af de udgifter, der er en følge af graviditeten for unge under 18 år. I særlige tilfælde vil der kunne udbetales uddannelseshjælp, såfremt man har været forsørget af arbejde eller andet og pga. graviditeten ikke er i stand til det længere.

Hvis du ikke bor hjemme

Såfremt du ikke kan bo hjemme hos dine forældre, har kommunen også pligt til at hjælpe med at skaffe en bolig til dig, når du får barn, samt tilbyde støtte til dig og dit barn i hjemmet.
Efter fødslen vil du kunne søge uddannelseshjælp.

Case: Ida er 17 år og gravid.

II: Under uddannelse

Hvis du er under uddannelse (både ungdomsuddannelse og videregående uddannelse), gælder der andre regler, der tilgodeser den gravide og enlige forsørger. Får man et barn, er der ekstra midler at hendte via Statens Uddannelsesstøtte. Find dine muligheder her: Du skal have barn som studerende? Endvidere har par, hvor begge er studerende, mulighed for at søge om et særlige tilskud til at løfte forsørgerpligten. Find dine muligheder her: Du er forsørger og studerende.

Case: Simone er studerende og gravid.

III: Uddannelseshjælp/Kontanthjælp

Hvis du ikke har arbejde eller har andre muligheder for at forsørge dig selv og dit barn, kan du søge om uddannelseshjælp/kontanthjælp hos din kommune. Beløbet afhænger af, om du har en kompetencegivende uddannelse, din alder, om du er gift eller samlevende samt hvad din evt. samlever har af indtægt.

Afhængig af din alder

Hvis du er over 30 år, samt hvis du er under 30 år, men har en kompetencegivende uddannelse, har du ret til kontanthjælp.

Unge under 30 år uden en uddannelse har ret til uddannelseshjælp. Det skal vurderes, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Man er uddannelsesparat, hvis man er klar til at gå i gang med en uddannelse indenfor 1 år.
For de uddannelsesparate svarer uddannelseshjælpen til SU.

Case: Caroline er gravid og på kontanthjælp.

Særlig hjælp til enlige forsørgere

Enlige forsørgere kan have en række ekstra udfordringer, som de får særlig støtte til, så de kan tage en uddannelse. Som ung, enlig forsørger uden uddannelse vil du modtage uddannelseshjælp og en uddannelsesrettet indsats efter de samme regler som andre unge uden uddannelse. Det vil blandt andet sige, at din ydelse vil afhænge af, om du er uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Reformen indeholder derudover også en række særlige tiltag, der skal støtte dig som enlig forsørger i at blive klar til uddannelse.(Kilde: bm.dk)

Støtte før og under uddannelse

Du har mulighed for uddannelsesvejledning i slutningen af din barselsperiode.

Går du på en videregående uddannelse, eller skal du starte på et studie, kan du altid få gratis og professionel rådgivning i Studenterrådgivningen.

Nogle steder, og i særlige tilfælde, er der også mulighed for at få økonomisk tilskud i forbindelse med uddannelsesstart og praktikperioder.
Kontakt en studievejleder på dit studiested for mere konkret vejledning.