Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Retten til Liv

Ingimage

Retten til Livs ønske er at hjælpe

Abortlinien drives af foreningen Retten til Liv, der arbejder ud fra den grundholdning, at et menneske er et menneske helt fra undfangelsen og har værdi alene ved at være til. Under den nuværende lovgivnings vilkår er foreningens ambition at skabe mulighed for, at ingen kvinde får foretaget en abort imod sit hjertes inderste overbevisning, og at tilbyde de kvinder, der har brug for det, hjælp og støtte.

Hvilken rådgivning møder du på Abortlinien?

Rådgivning af mennesker, der står i et svært dilemma eller en sårbar situation, handler først og fremmest om at hjælpe den rådsøgende til, på et så oplyst grundlag som muligt, at træffe et valg. Dette gøres især ved at lytte til den enkeltes situation, stille åbne spørgsmål og informere om generelle forhold.

Alle henvendelser til Abortlinien tages alvorligt. Rådgiveren lytter til den enkelte, og tager hans eller hendes tvivl, angst, bekymring, sorg, vrede og/eller skyld alvorligt. Abortlinien respekterer, at valget ligger hos den, der henvender sig for at få hjælp. Ønsket er at hjælpe den rådsøgende til at lytte til sig selv – lytte til sit hjerte.

Rådgivningen på Abortlinien er anonym, og alle rådgivere har tavshedspligt.

Hvilken rådgivning møder du ikke på Abortlinien?

På Abortlinien får man ikke at vide hvilket valg, man skal træffe. Man bliver heller ikke påduttet bestemte følelser. Den enkelte rådgiver på Abortlinien er bevidst om sin egen personlige holdning til abort; men også fuldt ud bevidst om, at opgaven ikke er at trække holdninger eller meninger ned over hovedet på den anden. På den måde søger rådgiveren at undgå enhver form for manipulation af den rådsøgende.

Information om Retten til Liv

Formand
Kristoffer Nyrup Dahl, efterskolelærer

Bestyrelse

Vedtægter

Regnskab

Sekretariat